Koncerty

2024: Hudební svět slaví 200. narozeniny Bedřicha Smetany. Jeho zřídka uváděné symfonické básně Richard III. Op. 11, Valdštejnský tábor op. 14 a Hakon Jarl op. 16, kterou zkomponoval během svého působení jako dirigent symfonických koncertů ve švédském Göteborgu, vrhá na tohoto skladatele zajímavé světlo. Předurčují směr, kterým se Smetana vydává v cyklu "Má vlast" i v jeho operách s historicko-legendární náměty. V této souvislosti připravují Smetanova filharmonici Praha pro sezonu 2023/24 a 2024/25 velmi zajímavé programy, ve kterých bychom mimo jiné rádi upozornili na mladého, vysoce talentovaného italského klavíristu Gabriele Stratu.

2023: Po úspěšných novoročních koncertech jsou na programu nové aktivity. „Čtvero ročních dob“ A. Vivaldiho, otevření "Týdnů bílého zlata" v Rosenthalově divadle Selb s díly A. Dvořáka, M. Regera a L.v.Beethovena. Operní gala Classic Night ve Fürthu, se solisty Nina-Maria Fischer a Thomas Paul s áriemi a duety G. Verdiho, C.M.v. Weber a G. Puccini, a jiné. Na podzim u nás přivítáme klarinetistu Jana Brabce z České filharmonie s klarinetovými koncerty W.A. Mozart a A. Shaw.

2016: Max Reger: 100 let od umrtí - koncerty v Německu s jeho známými díly ( mezi jinými houslový koncert, sólisté: Benjamin Schmid, Jiři Vodička ).

2015: 6OO let JAN HUS - koncerty ve významných husitských městech, v Nemecku a v Čechách ( Praha atd.).